میکروفون یقه ای HF k - HF Senhaiser

شناسه محصول: 903012816

تعرفه: 40,000 تومان

معرفی محصول