میکروفون یقه ای K HF - HF Senhaiser

شناسه محصول: 903012816

تعرفه: 160,000 تومان

معرفی محصول